OPAL CITY

Nhà phát triển dự án: Tập đoàn Đất Xanh.

Vị trí: Quận 9, TP.HCM.

Diện tích quỹ đất: 60.607 m².

Quy mô dự án: 7 Tháp cao 26 tầng với 2.524 căn hộ & TMDV.

Tổng vốn đầu tư: 4.146 tỷ đồng.

OPAL CITY QUẬN 9
OPAL CITY QUẬN 9